Popis:

zopakuj si základní znalosti z dopravní výchovy


dopravní výchova

Otázka ?
1. chodci chodí po.....:      
2. policajti dopravu......:              
3. dopr. prostředky jezdí po...:        
4. pravidla siln. provozu musíme.....:    
5. na křižovatce řídí dopravu také......:        
6. po chodníku chodíme.....:          
7. na vozovce si nikdy....:    
8. semafor má tři....:          
9. musíme dobře znát dopravní......:          
10. při porušení předpisů může nastat....: