Popis:

Autor: Rudischová Pavla, 9.ročník


Radioaktivita 1

Otázka ?
1. Atom se skládá z obalu a ...:                      
2. Nejvíce nebezpečné radioaktivní záření:                        
3. Neviditelné záření látek:        
4. Vodík, deuterium, tritium...:                    
5. H je značka ...:                    
6. Rn je značka ...:                    
7. Na výrobu atomové bomby je potřeba ...:                        
8. V ČR je jaderná elektrárna Temelín a ...:                
9. Nejslabší radioaktivní záření:                        
10. Moderátor jinak:                
11. Přeměna plynné látky na pevnou: