Horniny a nerosty
Popis:

procvičit neživé přírodniny


Horniny a nerosty

Otázka ?
1. stavební kámen, používá se v sochařství:        
2. průhledný tvrdý minerál:            
3. lesklý nerost, součást žuly:              
4. sůl kamenná není hornina, je to...:            
5. pevná neživá přírodnina:          
6. vzácný, lesklý, tvrdý nerost:        
7. z rozpušť. vápence se v jeskyni tvoří...:          
8. tvoří v žule tmavá zrna:              
9. surovina k výrobě vápna a cementu:          
10. k obkladům budov se používá...: