Vyhledávání     
Zde jsem:    Home

Projekt "Moderně nejen v přírodních vědách"

V roce 2010 získala naše škola z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost grant na podporu vzdělávání žáků. Náplní grantu je nejen modernizace výpočetní techniky ve škole, nákup moderních pomůcek, školení pedagogického sboru, ale hlavně vytváření materiálů pro podporu výuky.

ZŠ Letohrad, Komenského 269

V rámci této činnosti tak vytvoříme výukové soubory pro interaktivní tabuli, webové stránky pro fyziku, chemii, matematiku a výpočetní techniku. Vytvořené materiály budou postupně zveřejňovány na tomto výukovém portálu. V dalším období zde budou mít žáci k dispozici i celou řadu aktivit, jako jsou křížovky, doplňovačky a pracovní listy.