Vyhledávání     

5. ročník - Matematika - Interaktivní tabule

počet materiálů: 3
stránka: 1 ze 1

seznam materiálů

Početní operace do 1 000 000
souboru: otevřít [notebook; 0.69MB]
autor: Mgr. Lenka Václavíková (18.01.2012 17:59:50)
popis: Mat. hadi, pyramidy sčítání a násobení, slov. úlohy, číselné řady
Římské číslice, počítání do 1 000 000
souboru: otevřít [notebook; 0.77MB]
autor: Mgr. Lenka Václavíková (18.01.2012 17:51:26)
popis: Čtení a poznávání říms. číslic, matematické názvosloví, jednotky hmotnosti
Zlomky
souboru: otevřít [notebook; 2.01MB]
autor: Mgr. Helena Augustová (22.09.2011 13:59:15)
popis: Výklad a praktická cvičení pro seznámení s pojmy. Zlomek,čitatel, jmenovate, zlomková čára.