Vyhledávání     

9. ročník - Český jazyk - Interaktivní tabule

počet materiálů: 16
stránka: 1 ze 4

seznam materiálů

Česká literatura 20. století
souboru: otevřít [notebook; 2.32MB]
autor: Mgr. Jitka Krejsová (17.10.2011 20:54:59)
popis: Buřiči - Dyk, Šrámek - Splav, Neumann, Toman, Gellner, Bezruč - Maryčka Magdonova, Červený květ;
Tvarosloví
souboru: otevřít [notebook; 0.36MB]
autor: Mgr. Jitka Krejsová (17.10.2011 20:37:17)
popis: Mluvnice- druhy zájmen, číslovek; číslovky řadové; mluvnické kategorie sloves; pravopis mě/mně;sebou/ s sebou; duálové tvary párových orgánů; určování větných členů; pravopis;
Próza 1.poloviny 20.století
souboru: otevřít [notebook; 54.86MB]
autor: Mgr. Jitka Krejsová (17.10.2011 19:31:03)
popis: Literatura - Saint-Exupéry - Země lidí; Ernest Hemingway - Stařec a moře; Ray Bradbury; Vladislav Vančura - Markéta Lazarová; Karel Poláček - Bylo nás pět; Karel Čapek - Krakatit; Ivan Olbracht - Nikola Šuhaj loupežník;
Poezie 1. pol. 20. století
souboru: otevřít [notebook; 44.41MB]
autor: Mgr. Jitka Krejsová (17.10.2011 18:47:26)
popis: Směry: futurismus, kubofuturismus, dadaismus, surrealismus, poetismus, expresionismus; spojení s ukázkami výtvarného umění; Guillaume Apollinaire - kaligram, pásmo; Tristan Tzara; Andre Breton - Volná láska; Vítězslav Nezval - Litanie; proletářská poezie - J. Wolker; Jaroslav Seifert;
Stavba slova
souboru: otevřít [notebook; 1.56MB]
autor: Mgr. Jitka Krejsová (17.10.2011 17:52:55)
popis: Mluvnice - části slova: předpona, kořen, přípona, koncovka; cvičení
1 | 2 | 3 | 4      >   >>