Vyhledávání     
Zde jsem:    9. ročník > Český jazyk > Prezentace

9. ročník - Český jazyk - Prezentace

počet materiálů: 14
stránka: 2 ze 3

seznam materiálů

Stavba slova
souboru: otevřít [ppt; 0.9MB]
autor: Mgr. Jitka Krejsová (18.10.2011 16:38:31)
popis: Předpona, kořen, přípona, koncovka; příklady, cvičení
Obohacování slovní zásoby
souboru: otevřít [pdf; 0.14MB]
autor: Mgr. Jitka Krejsová (17.10.2011 12:39:56)
popis: Materiál k výkladu obohacování slovní zásoby, slovní zásoba aktivní a pasivní, tvoření nových slov - odvozování, skládání, zkracování; přenášení slovního významu, přejímání z cizích jazyků, spojování slov do sousloví
Druhy vedlejších vět příslovečných
souboru: otevřít [pdf; 0.51MB]
autor: Mgr. Jitka Krejsová (17.10.2011 12:36:13)
popis: Vedlejší věta měrová, příčinná, účelová, podmínková, přípustková; teorie, příklady, spojovací výrazy.
Příslovce, příslovečné spřežky, stupňování příslovcí
souboru: otevřít [ppt; 0.58MB]
autor: Mgr. Jitka Krejsová (17.10.2011 12:08:12)
popis: Mluvnice, neohebný slovní druh, příslovce, příslovečné spřežky, stupňování příslovcí - cvičení, teorie
Zájmena mě/mně
souboru: otevřít [ppt; 0.04MB]
autor: Mgr. Lenka Venclová (13.04.2011 16:43:36)
popis: Pravidla pravopisu, cvičení
<<   <      1 | 2 | 3      >   >>